Arkeologikurs

Under våren 2002 har 41 intresserade från södra Gästrikland och Dalarna deltagit i vår arkeologikurs. Här kan du som inte haft möjlighet att vara med få en liten inblick i vad vi lärt oss.

Kursledare arkeolog Elise Hovanta, Stigfinnaren arkeologi.

Grundläggande kurs i arkeologi, 33 timmar

Kursens bas är "Gästrikland under äldre järnåldern, främst romartiden". Hur människorna levde och vad man levde av, vilka kontakter man hade med omvärlden och vilka lämningar som finns kvar i landskapet från denna tid.

Elva kurskvällar 3 tim/kväll
Dessutom har kursdeltagarna haft möjlighet att lyssna på föreläsningar och delta i resor.

22/1     1. Arkeologi som vetenskap, kulturminneslagen i teori och praktik  Läs

29/1     2. Grunddrag i Nordens förhistoria; äldre järnåldern  Läs

5/2       3. Sveriges och Gästriklands äldre järnålder  Läs
                   Kursdeltagarnas frågor om äldre järnåldern  Läs

(13/2 Föreläsning: Vapengravskicket under förromersk och romersk järnålder)

19/2     4. Gravskicket under äldre järnålder  Läs

26/2     5. Jordbruket under äldre järnålder  Läs

(6/3 Föreläsning: Textilier från järnåldern)

12/3     6. Hus och gård, hem och hushåll under äldre järnålder

19/3     7. Fornlämningar och fyndkategorier

(26/3 Föreläsning: Svärdssmide)

2/4     8. Kort om järnhantering och kolning

9/4     9. Arkeologiska metoder  Läs

(17/4 Föreläsning: Handel och utbyte under den äldre järnåldern)

(23/4 Järndagen - Järnframställning från teoretisk och praktisk synvinkel)

(24/4 Resa till Uppsala med två föreläsningar)

7/5    10. Arkeologiska metoder fortsättning

(9/5 Gästrikeresa - Vilka spår från äldre järnåldern finns i Gästrikland och vad kan de berätta)

14/5     11. Sammanfattning om arkeologiskt fältarbete
( dvs introduktion för de som önskar fortsätta med kursen om arkeologiskt fältarbete och som sagt en kort sammanfattning för de som bara vill veta lite mera om vad detta kommer att innebära av möda och svett).

(18-19/5 Resa till Hälsingland-Gene-Högom - Hur bodde och levde man på äldre järnåldern)

(28/5 Föreläsning: Kultledare i Årsunda)

Kurslitteratur: "Arkeologi. En introduktion till svensk forntid"
av Kerstin Öjner. Kostnad 100 kr

(Dessutom kopieringsmaterial till självkostnadspris)

Kursavgift:
475 kr för icke medlem
375 kr för medlem

Första sidan