Följande platser kommer det att göras försök med att framställa järn på gammalt vis enligt direktreduktionsmetoden under sommaren 2003

                                                                     Kontaktpersoner

SVEG  26-27/4-2003                                   K-G Lindblad         0682 /20067

Bäckedals Folkhögskola demo

LYRESTAD    10-11/5-2003                     Tommy Carlsson     0501 / 50503

 HAMMAREDE 12-13/5-2003 (kurs)        K-G Lindblad         0682 / 20067

 UMEÅ   16/5-2003                                      K-G Lindblad          0682 /20067

Haga skolan demo

 Ö-vik  30-31/5-2003                                     K-L Lindblad          0682 / 20067

Gene fornby kurs

 HUSEBY         14-15/6-2003                      Christer Johansson        0472 / 13749

 HÄLLTJÄRN  14-15 /6-2003                    John Patring            0290 / 60045

 FORSVIK        27-29/6-2003                     Tommy Carlsson     0501 / 50503

 HAMMAREDE  4-5/7-2003 kurs                    K-G-Lindblad         0682 / 20067

 FÅGELSJÖ     10-12/-7-2003                     Hugo Halvarsson    0657 /30016

Järnframställningssymposium

 LOFOTEN    18-19/72003                          K-G Lindblad              0682 / 20067

Vikingamuseet i Borg kurs

  FINNERÖDJA   2-3/8-2003                       Hans-Ove Persson   0506 /33075

 NORRTÄLJE  16-17/8-2003                       K-G Lindblad          0682 / 20067

Storholmen kurs

 ESSUNGA  inget bestämt ring och fråga      Agnar Andersson     0512 / 52079

 TRANEMO   30-31/8.2003                        Leif Stark                 0325 / 71006

 HÄLLTJÄRN     13-14/9-2003                  John Patring            0290 / 60045

 HAMMAREDE 14-16/10-2003 kurs            K-G Lindblad        0682 / 20067