Vår forntid lockar

Den här gången blir det mer en betraktelse över Torsåker och det spirande intresset för vår forntid. För några veckor sedan kom en studiecirkel igång med fokus på järnåldern. Perioden århundradena före och efter Kristi födelse. Den period som de riksbekanta och vetenskapligt mycket intressanta järnfynden härstammar ifrån.
Tro nu inte att det bara är enstaka fynd som kommit i dagen utan i mest var och en av de gamla byarna finns gravfynd som daterar sig långt mer än 1000 år bakåt i tiden. Intresset bland torsåkersborna, ja vi är några hoforsbor också, brinner efter kunskap om vårt förflutna. Det torde inte vara många studiecirklar som lockar runt 40 deltagare, både gammal och ung, som diskuterar och får sakkunnig ledning om vad man kan utläsa om forntiden.
Problemet är att ingen faktiskt vet hur det var annat än en del nedtecknat i gamla skrifter från romarriket. På den tiden fanns inga som skrev ner sina iakttagelser här uppe i Norden. Runstenarna som kom långt senare ger ju heller ingen direkt bild av den tidens liv. Det gör att fantasin många gånger får spelrum där man kan ana att si eller så gick det till.
Spännande är de möten som ordnas med sakkunniga på området som kommer och berättar fängslande om sina fynd och hur man kommit till olika slutsatser. För den som är intresserad av gravfynd så går en föreläsning i kväll i Torsåkers bygdegård där fynd av vapen i gravarna kan berätta om krigaren som finns begravd på platsen.
När man sitter där och får en inblick i hantverkare förr och hur de med enkla medel kunde tillverka de finaste smycken och bruksföremål kan man inte annat än förundras. Det är skickliga yrkesmän som ligger bakom och man kan också förstå vilka värden de representerade i många fall.
Det fanns redan då en överklass som hade rikedom så egentligen har väl inte så mycket förändrats om man ser till dagens giriga direktörer och hur de snor till sig ett ofattbart överflöd sig samtidigt som man sparkar småfolket.

För övrigt har det nästan varit som vår i luften nu en period. Milda fina dagar där småfåglarna har börjat spela så smått. Bland de första är ju talgoxen som länge låtit höra av sig och inger förhoppningar. Förhoppning om en ljus framtid finns också för sett mot vintersolståndet, årets mörkaste dag före jul, så har redan dagen hunnit bli runt tre timmar längre.
I morgon är det alla hjärtans dag eller Valentindagen som många säger utifrån att Valentin har namnsdag. En dag som affärsmännen alltmer lärt sig att utnyttja antingen det gäller blommor eller godis och lockar oss till köp.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp            Första sidan