Torsåker i Historiska museets gömmor (utdrag)

...... Är du intresserad av gamla tider och vad som finns i landets samlingar så har du säkert besökt Historiska museet. Där finns över 20 miljoner föremål och varje månad lyfter man fram några fynd som anses speciellt intressanta. På museets hemsida, www.historiska.se finns uppe till höger en ruta med Månadens föremål och för mars är det de unika fynden från Kråknäset som åskådliggörs. Här finns en kort beskrivning både av de spadformiga ämnesjärnen som är de äldsta fynd av järn vi har i landet. De mycket intressanta lupparna, de obearbetade smältorna, finns också redovisade och även om de är några hundra år yngre enligt den första dateringen är de ändå landets äldsta i sitt slag. Från historiska museets sida kan man också via etern nå föreningen Kråknäsjärnets hemsida.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp