Järnåldersfynd ställs ut i Torsåker

Det finns en rad intressanta fynd från järnåldern, perioden 500 f.Kr. - 1000 e.Kr.. Det mesta finns på olika museer, men nu under ett par veckor kan intresserade Torsåkersbor ta del av en del av fynden som lånats ihop både från länsmuseet och hembygdsföreningen.
- Här finns saker som torsåkersborna aldrig tidigare fått se, riktiga rariteter, säger Johnny Skogsberg, en av de aktiva i föreningen Kråknäsjärnet. Han har själv sysslat en del med smide och kan inte annat än förundras över den skicklighet som järnålderssmederna besatte. Bland fynden finns en stridsyxa som är mycket väl bibehållen. Just att den är så väl bevarad kan bero på att graven var bränd och att järnet då bevarats och fått en rostskyddande yta vid bränningen.
- Vi har föremål från gravar både i Särsta och Västerhästbo och yxan kommer från graven i Västerhästbo, säger han.
Graven i Västerhästbo påträffades omkring i slutet på 1800-talet i samband med grävning av en husgrund förutom yxan även tre spjutspetsar eller pilspetsar även delar från betsel.
Graven i Särsta som påträffades 1950 när en husgrund sprängdes och där påträffades en yxa, ett tveeggat svärd, kniv och en järnspets.
Men Torsåkersbygden är rik på fynd och i sju av byar har gravar påträffats. Dessutom finns en rad enskilda fynd som pekar på att folk funnits på platserna ända från stenåldern.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp        Utställningar       Första sidan