Mellannorrland ett eget maktcentra under järnåldern


Per Ramqvist, professor i arkeologi pratade med inlevelse om handel och utbyte under järnåldern när han föreläste för föreningen Kråknäsjärnet. Per Ramqvist är bördig från Hofors, men har sedan sina
arkeologistudier varit äkta norrlänning först vid Umeå Universitet och nu med en forskningsprofessur vid Mitthögskolan i Örnsköldsvik.
Han beskrev utifrån den egna forskningen hur handeln från Mellannorrland, området från Hälsingland upp till Örnsköldsvik och in till Östersund gick söderut. Utbytet ur allianssynpunkt gick däremot västerut till Norge och Tröndelag. Hans iakttagelser tyder på att Sverige och Norden på den tiden var uppdelat i ett antal maktcentra med lokala hövdingar och betydande jordbruk där ett fanns i Mellannorrland och nästa i Mälardalen.
- De rika lämningar vi har från den tiden, från 300 - 500 talet e Kr. tyder på sju områden, folkland, i
Mellannorrland, betonade han.
Dessa folkcentra fanns där vi i dag har städer som Söderhamn, Sundsvall och Östersund.
Längre norrut fanns inte ett fast jordbruk utan här bodde jägarfolk.
Den samhällsstruktur som Per Ramqvist tecknade tyder på att det var ett avancerat samhälle med en ledare och sedan i varje befolkningscentra folklandsledare som tog ansvar för sina områden.
- Samma typ av samhällsstruktur är känd från Rumänien vid tiden för 350-talet, betonade han.
Per Ramqvist pekade på att genom att jämföra gravfynd från området i Mellannorrland och fynd från
Norge kan man dra slutsatsen att det fanns en politisk allians med utbyte av prestigeföremål, lyx, västerut.
Däremot gick handeln söderut till Mälardalen och här spelade järn och skinn en stor betydelse.
Beräkningar visar att järnframställningen runt Storsjön i Jämtland gav ett årligt överskott på minst tio ton som såldes.
- Gästrikland är däremot i många stycken ett outforskat område, även om vi vet att järnframställningen varit betydande, framhöll han.
Det saknas emellertid utgrävningar från Gästrikland som ger en bild över områdets struktur och
handelsutbyte även om allt pekar på en handel söderut mot Mälardalen. Där forntidens handelsvägar gick har vi också i dag flera av våra Mellansvenska städer.
ULF GRANSTRÖMFoto: ULF GRANSTRÖM
Mellannorrland ett forntida maktcentra. Per Ramqvist gav en målande bild över hur samhällsstruktur och
handeln utvecklades under järnåldern, de första tusen åren e Kr.

Pressklipp        Föreläsningar        Första sidan