Handel bakom romartidens fynd i Norden

Det är främst handel med romarna som ligger bakom alla de fynd av olika föremål från romartiden som återfunnits i Skandinavien. En handel som kan dateras tillbaka redan före tiden för Kristi födelse och tidigare. De äldsta fynden kan dateras till drygt 100 år före Kristi födelse. Det berättade Kent Andersson, arkeolog och förste antikvarie på Statens Historiska Museum när han besökte Torsåker. Under den tiden var romarriket ett världsvälde där man härskade över ett område upp till floden Rhen, mitt i nuvarande Tyskland.
Kent Andersson belyste den omfattande handeln där dryckeskärl finns ofta representerade under den tidigaste tiden. Han berättade att bara ett par fynd av stora kärl, ett i Norge och ett i Sverige, som har en inskription och antas stulna från tempel kan direkt anses som plundringsgods.
- Förutom handel förekommer många föremål som vi anser har varit gåvor, påtalade han.
Han pekade på att närmast den romerska gränsen har främst påträffas små föremål av lägre värde, medan längre bort större värdefulla saker som fina dryckeskärl. Ett tecken som tyder på handel och i stor utsträckning gåvor av betydande värde för mottagaren. Tidsmässigt efter tiden med dryckeskärl började silver och guldföremål att bli vanligare Tidigt kom de romerska silvermynten och senare på 300 till 400 talet romerska guldmynt. Det var under en tid när stora mängder guld var i omlopp och talrika fynd pekar på ett omfattande svenskt guldsmide med romersk inspirerade mönster.
- Vi kan se att man hade olika smedjor tack vare lokala skillnader mellan fynden, menade Kent Andersson och pekar på att guldfynden speglar en ekonomi där guldet inte användes ekonomiskt.
De stora mängderna guld på marknaden fick till följd att smederna skapade stora föremål som främst användes till offer. Många mycket fint ornamenterade där barn användes i arbetet för att göra de minsta detaljerna.
Järnet som framställdes i Sverige hade liten användning som handelsvara med romarna, ansåg Kent Andersson. Däremot fraktades järn från fastlandet till både Öland och Gotland. På grund av vikten fick järnet ett mer lokalt nyttjande och som handelsvara blev i stället olika pälsverk och skinn viktigt för nordborna. Ett utbyte av järnföremål finns emellertid där romerska svärd är rikt representerade under 200 till 400 talet.
Kent Andersson var först ut i den föreläsningsserie som föreningen Kråknäsjärnet arrangerar under våren. Ett 70-tal personer kom för att lära sig mer om vår tidiga historia.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp        Föreläsningar        Första sidan