Forntidens svärdssmeder var skickliga hantverkareVilket vapen. Jimmy och Patrik Sunnebrandt från Torsåker var två av besökarna som fascinerades av
kopiorna av forntida svärd medan Katarina Berglund respektfullt håller sig bakom.
Foto: ULF GRANSTRÖM


Duktiga smeder har alltid varit högt aktade för sin yrkesskicklighet att få en järnbit till effektiva
bruksföremål. Forntidens svärdssmeder var inget undantag och svärdet var inte bara ett viktigt
bruksföremål utan har genom tiderna haft en starkt symbolisk laddning. Det berättade svärdssmeden Peter Johnsson när han häromkvällen gästade Föreningen Kråknäsjärnet i Torsåker.
- Än finns ett intresse för svärd inte minst bland samlare som vill ha ett tidstroget riktigt svärd, betonade han.
Peter Johnsson som själv gått en smedsutbildning är landets enda svärdssmed. I sin utbildning gjorde han som avslutningsarbete en exakt kopia av Svante Nilsson Stures svärd. Ett svärd tillverkat runt sekelskiftet 1400- 1500 talet. Ett svärd som Svante Nilsson Sture fick med som gravgåva. Det intressanta är att två nästan identiska andra svärd finns påträffade, ett i England och ett i Tyskland.
Peter Johnsson berättade om sitt arbete och parallellt om dåtidens smeder. Hur man från järnbiten smidde ut klingan till rätt balans och sedan slipade skärpa och finish innan den viktiga härdningen tog vid.
- Just balansen är viktig för svärdets funktion att fungera bra vid hugg och slag, påpekade han.
Han visade sedan på en klinga var balansen ligger och var de nodpunkter finns, lägen på klingan och fästet där det inte finns vibrationer om man slår på klingan.
Allt pekar på att svärdstillverkningen var närmast industriell med stora arbetslag. Smederna gjorde klingor som sedan slipades av andra och ytterligare skickliga hantverkare skötte härdningen.
- Svärden var dyra vapen och de som bar svärd var ofta ledare av något slag i striderna, framhöll han.
Ett svärd idag som tillverkas tidstroget kostar mellan 15.000 - 25.000 kronor. Tidsåtgången för själva
svärdet med grepp tar uppemot ett par arbetsveckor och en svärdsskida tar knappt en vecka. Peter
Johnsson hinner med ungefär tio svärd årligen och förutom kunder i Europa har han kunder på gång i
både Australien, USA och Hongkong.
Intresset för hans föreläsning var rekordstort. Knappt 80 personer hade kommit både för att lyssna och för att känna på svärden.
ULF GRANSTRÖM
 


Svärdsmed. Peter Johnsson med sin kopia av Svante Nilsson Stures svärd. I förgrunden ett svärd från
vikingatiden, bredare och kortare med kort grepp.
Foto: ULF GRANSTRÖM

Pressklipp        Föreläsningar        Första sidan