Kråknästet klart och nu börjar studierna

Nu går arbetet i föreningen Kråknäsjärnet in i en ny fas. Under vintern kommer föreningen att både anordna en föreläsningsserie och studiecirkel för att sprida kunskap om forntida järnhantering och lite om livet under järnåldern. Först ut nästa vecka blir Kent Andersson, antikvarie vid Statens Historiska Museum som ska prata om kontakterna mellan Skandinavien och romarriket.
- Det finns också en vidare tanke med hans besök eftersom Kråknäsfyndet finns på hans arbetsplats och kanske kan vi få stöd för att återfå Kråknäsfyndet eller en kopia hit till Torsåker, säger föreningens ordförande Lars Holmgren.
Andra föreläsare blir Margareta Nockert som ska tala om textilier från äldre järnåldern och Eva Hjärtner-Holdar ska prata om spåren efter den äldsta järnhanteringen. En verksamhet som fanns i Torsåkersbygden och utgör grunden för föreningen. Den arkeologikurs som planeras ska främst ta upp levnadsförhållanden under äldre järnåldern, vilka fynd som finns i vår närhet och hur man arbetar arkeologiskt.
- Till den kopplas sedan föreläsningarna av fackfolk, säger arkeolog Elise Hovanta som blir kursledare. Studiecirkeln följs sedan upp med en kurs i arkeologiskt arbete vilket blir en förutsättning för de som vill delta i utgrävningarna på Dansarberget och sedan planeras ett para exkursionsresor.
Föreningen Kråknäsfyndet som bildades i höstas har redan fått över 100 medlemmar. Nu står lokalerna, Kräknästet, klara i bygdegården. Förutom en stor samlingssal finns rum för administration och för den som vill sitta ostört och forska. Dessutom ett bibliotek som samtidigt blir en filial till Hofors bibliotek, uppger Lars Holmgren.
- Intresset för verksamheten är stort, när vi hade öppet hus en av mellandagarna kom 238 personer, säger han. Målet för föreningen blir nu att skapa förutsättningar för en vetenskaplig utgrävning på Dansarberget. En projektansökan håller på att ta form och en förutsättning för fortsättningen är bidrag. För utgrävningen behövs i storleksordningen 1,5 miljoner kronor. Föreningen säker även pengar från utländska fonder för att få verksamheten att gå runt.
- Vi har redan satsat runt 95.000 kronor och massor av ideellt arbete, säger Leif Skogsberg. Föreningen och dess verksamhet har uppmärksammats, inte minst sedan Kråknäsfyndet blev huvudnummer vid en stor internationell konferens med expertis från hela världen. Föreningen har också fått bidrag från enskilda och företag och Miljöpartiet i Hofors-Torsåker har skänkt 10.000 kronor i gåva.
ULF GRANSTRÖM

Pressklipp        Första sidan