Forskningsrapporter och analyser

Vårt samarbete med Geoarkeologiskt Laboratorium, Riksantikvarieämbetet, avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV GAL i Uppsala, har resulterat i några forskningsrapporter och analyser som vi med hjälp av Geoarkeologiskt Laboratorium (GAL) kan ge er tillgång till via pdf-filer. För att läsa pdf-filer behöver du Acrobat Reader på din dator har du inte det kan du ladda hem det.

Ladda ner Adobe Acrobat Reader Här

Kråknäsjärnet

Forskningsrapporter
Projektet
Romartida järnhantering i Gästrikland
GAL Forskningsrapport R0103
Lars-Erik Englund, Lena Grandin
(pdf 116kb)
Läs

Minnesanteckningar från en exkursion i Torsåkers
och Årsunda socknar, Gästrikland den 3-4 juli 2001
GAL Forskningsrapport R0101
Lars-Erik Englund

Analysrapporter
Smältor och spadformade ämnesjärn
GAL Analysrapport 19-2001
Lars-Erik Englund
(pdf 156kb)
Läs

Datering av spadformade ämnesjärn och smälta
GAL Analysrapport 13-2001
Lars-Erik Englund, Lena Grandin, Eva Hjärthner-Holdar

(pdf 459kb)
Läs

Spadformade ämnesjärn från Torsåker
Inledande arkeometallurgiska analyser
GAL Analysrapport 16-2000
Lena Grandin
(pdf 104kb)
Läs

Övrigt
Forskningsrapporter
Ett blästugnsfragment med luftintag från Sörby,
Årsunda sn, Gästrikland
GAL Forskningsrapport R0102
Lars-Erik Englund
(pdf 196kb)
Läs