Styrelsen och revisorer
 

Ordförande   
Lars Holmgren    
   
Ordinarie ledamöter   Suppleant
Annika Berglund Vice ordförande
Åke Edvardsson Sekreterare Valberedning  
Åke Edvardsson Kassör Vakant Sammankallande
Maude Hydén Vakant  
 ledamot Vakant  
Johnny Larsson ledamot
   
Marianne Johansson  
Anna-Lena Stenbäck